Thursday, April 9, 2015

အဲဒီေန႔က တိမ္ေတြ ႐ြာခဲ့သလား

သစ္ပင္ထိပ္ဖ်ားမွာ  တိမ္ဆိုင္ေတြ
  ေျခလွမ္းတိုင္းရဲ႕ေနာက္ကို ညင္သာဖြဖြ
လိုက္ၾက....တိမ္ေတြ...
ခ်ည္ေႏွာင္တတ္သလား..
တိမ္ေတြ..... ညိဳ႕ငင္ဖမ္းစားတတ္သလား
အတူတူ လိုက္ပါခဲ့ပါတယ္
စြဲလမ္းမႈအား စကားလံုးမ်ားအျဖစ္ ရြာ ခ်...
စိုတယ္ဆိုရံုေလး...
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာ မရိွပါ
ကြၽန္မေခါင္းေပၚက ျဖတ္သြားတယ္ဆိုရံုမွ်...